เสื้อฟอร์มแขนยาวด้านหน้า กระเป๋าอกซ้าย ช่องใส่บัตรพนักงาน กระเป๋าอกขวา กระเป๋าเจาะล้วงข้าง ของเสียบปากกาแขนซ้าย กระดุมธรรมดาด้านหน้า กระดุมธรรมดาบริเวณสาบเสื้อ กระดุมฝากระเป๋าซ้าย กระดุมฝากระเป๋าขวา เปลี่ยนสีด้านหน้า กระดุมสแน็ปเหนือโลหะ กระดุมสแน็ปเนื้อโลหะบริเวณสาบเสื้อ กระดุมสแน็ปเนื้อโลหะฝากระเป๋าอกซ้าย กระดุมสแน็ปเนื้อโลหะฝากระเป๋าอกขวา แถบสะท้อนแสงสีเทา 1 นิ้วบริเวณอกหน้า แถบสะท้อนแสงสีเทา 1 นิ้ว รอบแขนสองข้าง ป้ายอาร์มเซฟตี้แขนขวา
เสื้อฟอร์มแขนยาวด้านหลัง ช่องเสียบปากกาแขนซ้ายด้านหลัง กระดุมธรรมดาด้านหลัง เปลี่ยนสีด้านหลัง กระดุมสแน็ปเนื้อโลหะด้านหลัง แถบสะท้อนแสงสีเทา 1 นิ้ว บ่าหลัง แถบสะท้อนแสงสีเทา 1 นิ้ว รอบแขน ด้านหลัง ป้ายอาร์มเซฟตี้แขนขวา ด้านหลัง

เงื่อนไข / หมายเหตุ :
  สำหรับลูกค้าใหม่ มัดจำ 50% ก่อนเริ่มผลิต
  สินค้าเป็นสินค้า Pre-Order จะถูกผลิตจัดส่งภายใน 30-45 วัน
  ขึ้นตัวอย่าง 1 ตัวเพื่อคอมเฟิร์มแบบก่อนผลิตจริง
  ราคาเดียวคละไซส์ ยกเว้นตั้งแต่ไซส์ 4XL ขึ้นไป บวกเพิ่มไซส์ละ 50 บาท
  กรณีต้องตัดวัดตัว บวกเพิ่ม 150 บาท
  บริการจัดส่งฟรี เฉพาะพื้นที่ให้บริการ
  ต่างจังหวัด หรือพื้นที่นอกเขตบริการ สามารถส่งทาง EMS ได้

หมายเหตุ:
สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจมีความแตกต่างกับที่แสดงบนเว็บไซต์ เนื่องจากการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแต่ละอุปกรณ์
รูปเพื่อการจำลองการออกแบบเสื้อเท่านั้น